Projekt „Legionowianie 60+ wirtualnie współtworzą strategię senioralną”

By 14 grudnia 202113 stycznia, 2022Aktualności

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym ,,Nadzieja” realizuje projekt pt. „Legionowianie 60+ wirtualnie współtworzą strategię senioralną” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem projektu jest stworzenie spójnej Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026, która pozwoli uniknąć w przyszłości sytuacji, w której znalazło się wielu seniorów w roku 2020, stworzy instrumenty przeciwdziałania odizolowaniu społecznemu i zadba o włączenie seniorów w życie miasta – tak bezpośrednio, jak i wirtualnie.

Projekt ma jednocześnie na celu umocnienie postrzegania legionowskich seniorów/ek nie tylko przez pryzmat konieczności zabezpieczenia usług opiekuńczych, ale jako grupy mieszkańców pełnej potencjału społecznego.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Legionowa w wieku 60+ do aktywnego udziału w tworzeniu nowej „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026”, poprzez pomoc w zdiagnozowaniu problemów i potrzeb, biorąc udział w następujących wydarzeniach:

w spacerze diagnostycznym – 17 grudnia 2021 roku od godziny 10.00, rozpoczynamy w legionowskiej Poczytalni, ul. Tadeusza Kościuszki 8A, Legionowo

w kawiarenkach konsultacyjnych – 5 stycznia 2022 roku od godziny 10.00 w siedzibie SPP Nadzieja, Legionowo, ul. Piłsudskiego 3,

poprzez wypełnienie ankiety, która zawiera pytania o stan obecny, w różnych aspektach życia osób starszych, co funkcjonuje dobrze, a co należy poprawić lub uzupełnić, dostępna na stronie: spp-nadzieja.pl.