Zapisy do LUTW

By 21 stycznia 2019Aktualności

                     UWAGA

Zapisując  się  na  nowy  Rok  Akademicki  2019 /2020

 słuchacze

LEGIONOWSKIEGO  UNIWERSYTETU TRZECIEGO  WIEKU

zobowiązani są do wypełnienia nowej deklaracji członkowskiej

obowiązującej do końca roku kalendarzowego 2019.

Terminy dokonywania opłat za zajęcia:

                                I  rata :  do  20.02.2019 r.

                      II  rata:  do  15.10.2019 r.

Bądź za cały rok akademicki.

                                        Zapisy i opłaty w sekretariacie

                           Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.