Monthly Archives

maj 2014

SPP Nadzieja

Maj 2014

  Spacery Mi­mo słoń­ca, desz­czu, chło­du uda­ło się i je­ste­śmy już po 3 spa­ce­rach dia­gno­stycz­nych. Ra­zem z le­gio­now­ski­mi…
Nadzieja
1 maja 2014