X Forum III Wieku w Nowym Sączu 5-8 09.2018

By 9 września 2018Aktualności

Uroczystym przywitaniem przez Panią Wiesławę Borczyk, Prezes Sadeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uczestników i Gości X Forum III Wieku oraz wystąpieniami Gości Honorowych: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego- Wojciecha Kozaka, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego – Leszka Zegzdy, Przewodniczącej Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszuli Nowogórskiej oraz Starosty Powiatu Nowosądeckiego – Marka Pławiaka i Zastępcy Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Wojciecha Piecha rozpoczęło się X Forum III Wieku, z udziałem ponad 200 liderów UTW i organizacji seniorskich, z kraju i zagranicy.

Dziś 2-gi dzień X Forum III Wieku gości na XXVIII Forum Ekonomicznym

W ramach drugiego dnia X Forum III Wieku  odbył się panel dyskusyjny „Srebrna gospodarka. Innowacje dla Seniora – innowacyjny rozwój”. Odbył się też anel dyskusyjny „Aktywność obywatelska osób starszych. Szanse, wyzwania, bariery” 

Tematem przewodnik trzeciego dnia X Forum III Wieku było bezpieczeństwo seniora. 

Po wprowadzeniu do konferencji Pełnomocnika Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Daniela Jachimowicza odbył się panel dyskusyjny pt. Bezpieczeństwo seniora – prawo i praktyka.Jednym z panelistów był prezes SPP-Nadzieja Roman Biskupski

Ostatniego dnia uczestniczy Forum mieli wycieczkę  „Szlakiem architektury drewnianej na nowosadeczczyźnie.”