Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym “Nadzieja” inicjuje oraz wspiera działania mające na celu tworzenie spójnej strategii polityki senioralnej we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Poniżej możecie zapoznać się Państwo z dokumentami, które współtworzyliśmy i/lub rekomendujemy w tym obszarze:

POBIERZ:

Strategia działań miasta Legionowo na rzecz Seniorów 60+ na lata 2015-2020

Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla województwa mazowieckiego