Stowarzyszenie Potrzebującym Nadzieja to Organizacja Pożytku Publicznego (OPP), która od 2004 roku realizuje ambitne projekty na rzecz społeczności seniorów mieszkających w Legionowie. Każdego roku w ramach Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku setki osób 60+ korzysta z naszej oferty kursów językowych, cyfrowych, warsztatów ruchowych, fotograficznych. Działają kluby szachowy, brydżowy oraz genealogiczny. Organizowane są wycieczki dla seniorów w okolicach Legionowa oraz w dalsze zakątki Polski. Wielu naszych członków może poszczycić się zasiadaniem w organach Legionowskiej Miejskiej Rady Seniorów oraz w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

W ramach Stowarzyszenia Nadzieja działa Klub Amazonek oraz Koło Diabetyków.

Prowadzimy też kampanię społeczną na rzecz aktywności społecznej osób starszych. To wszystko robimy w kilkuosobowym zespole, pracującym w starym budynku, który wymaga remontu.

Zwracamy się z prośbą o dodanie w formularzu PIT w miejscu przeznaczonym na przekazanie 1,5% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) naszego stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE POMOCY POTRZEBUJĄCYM „NADZIEJA” 

KRS 0000193124

W 2023 roku wiele osób nie musi samodzielnie wypełniać formularza PIT za 2022 rok. Robi to za nich Urząd Skarbowy. Podatnik powinien jedynie sprawdzić poprawność danych, co zajmuje dosłownie kilka minut. Żeby to zrobić, wystarczy wejść na Portal Podatkowy Ministerstwa Finansów.

Jak przekazać 1,5% na OPP

Ułatwienia dla emerytów i rencistów

Po zalogowaniu do portalu należy zaakceptować sprawozdanie i wysłać je, jednak przed wysłaniem należy wpisać w odpowiednią kolumnę dane organizacji pozarządowej, którą chcesz obdarować. 

Mamy nadzieję, że wpiszesz nasze dane.

Jeśli jesteś osobą, która pobiera emeryturę lub rentę i nie osiąga dodatkowych przychodów z tytułu pracy, to wciąż możesz przekazać nam 1% swojego podatku. Wystarczy uzupełnić formularz PIT-0P.

Formularz znajdziesz w swoim Urzędzie Skarbowym lub możesz pobrać go w wersji elektronicznej. Wydrukuj go, uzupełnij, podpisz i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego. Możesz użyć poczty tradycyjnej lub wysłać formularz na adres mailowy urzędu.

W związku ze zmianami podatkowymi w 2022 roku została zmieniona procentowa wartość podatku przekazywana na Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) z 1% na 1,5%.

Statut Stowarzyszenia Nadzieja zawiera opis realizowanych przez organizację celów w związku działalnością pożytku publicznego.