Projekty (styczeń 2016)

By 1 stycznia 2016Projekty
Lp. nr umowy nazwa projektu od kogo data podpisania okres realizacji
1 WZiS.526.4.2016 Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników uniwersytetów „Trzeciego Wieku” Urząd Miasta
Legionowo
12.02.2016 r. od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
5 Al.526.26.2016 Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację comiesięcznych wyjazdów na baseny termalne do Mszczonowa Urząd Miasta
Legionowo
1.03.2016 r. od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
6 Al.526.27.2016 Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację ćwiczeń rehabilitacji ruchowej Urząd Miasta Legionowo 25.02.2016 r. od 1.03.2016 r. do 31.12.2016 r.
7 Al.526.19.2016 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Brydż sportowy. Trening pamięci logicznego myślenia Urząd Miasta Legionowo 3.02.2016 r. od 3.02.2016 r. do 31.12.2016 r.