Monthly Archives

wrzesień 2015

Projekty

Projekty (wrzesień 2015)

Potyczki Wokalne Seniorów W pią­tek w sa­li wi­do­wi­sko­wej ra­tu­sza od­by­ły się pierw­sze Po­tycz­ki Wo­kal­ne Se­nio­rów. By­ły one…
Nadzieja
1 września 2015