III Memoriał Szachowy im. płk-a Kazimierza Przymusińskiego

By 13 września 2023Aktualności

Wydaje się że jeszcze nie tak dawno był pośród nas doskonały szachista, zasłużony  społecznik, kombatant – żołnierz „września” płk Kazimierz Przymusiński, a oto już po raz trzeci odbył się Memoriał Szachowy Jego imienia. Zdarzenie to, w ramach tegorocznej „Senioriady” miało miejsce w dniu 09. bm. w legionowskiej „Arenie”! Organizatorem turnieju był Prezes Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” dr Roman Biskupski. Za możliwość przeprowadzenia turnieju na terenie „Areny” i zapewnienie wszelkiej pomocy potrzebnej do jego realizacji – szczególne podziękowania  składamy Kierownikowi tego obiektu Panu Michałowi  Kobrzyńskiemu i na jego ręce – personelowi biorącemu udział w przygotowaniu przedsięwzięcia, w tym zabezpieczeniu poczęstunku w postaci kawy, herbaty, wody i drobnych ciasteczek – dla uczestników turnieju… Za szczególne zaangażowanie się i poświęcony czas w sprawę dopięcia wszystkich szczegółów związanych z uzgodnieniami dot. logistyki przedsięwzięcia, serdecznie dziękujemy Pani Hannie Przymusińskiej – „Aniołowi Stróżowi” Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Legionowie.

Rozpoczęcie turnieju poprzedziło wystąpienie wdowy po pułkowniku – w.w. Pani Hanny, która w imieniu własnym i Pana dr Romana Biskupskiego, nieobecnego z racji nagłych innych obowiązków służbowych – przywitała wszystkich zawodników (dzieci i młodzież starsza obojga płci, seniorzy) i życzyła przybyłym (łącznie 37 osób) –  rywalizacji fair i udanych kombinacji na planszy szachowej. W kolejnym wystąpieniu, prowadzący później b. sprawnie  zawody, sędzia kl. państwowej Pan Leszek Bałda przypomniał graczom o zasadach rozgrywek zawartych w obowiązującym regulaminie FIDE, po czym dał sygnał do rozpoczęcia turnieju.

Turniej w przyjętym tzw. systemie gry szybkiej, na dystansie 7 rund przebiegł ku zadowoleniu wszystkich uczestników, w sportowej i miłej atmosferze.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach uhonorowani zostali pucharami oraz okolicznościowymi dyplomami, które zostały im wręczone przez Panią Hannę Przymusińską…

W tym miejscu należy podkreślić, iż spośród czterech szachistów legionowskiego UTW, w kategorii „Senior” (65+), zajęli oni odpowiednio : 1, 2, 4 i 7 miejsce – na 8 graczy startujących w tej grupie…  Równocześnie w kategorii „Open” uplasowali się na dość wysokich lokatach: 4, 5, 12, 24.

Niemal wszyscy uczestnicy „Memoriału…” otrzymali nagrody rzeczowe w postaci książek szachowych oraz ogólnopolskiego periodyku kwartalnego – „Panorama Szachowa”, ufundowanych przez sponsora turnieju: Wydawnictwo „Penelopa” Sp. z o.o. Za co podziękowania kierujemy do Redaktora prowadzącego Wydawnictwa – Pana Jerzego Morasia.

                                                         Wyniki turnieju:

                                                                                      Kategoria Open:

                                                                                1.   Łukasz Miętek –                  6,5 pkt.

                                                                                2.   Maksymilian Gałczyński –  5,5 pkt.

                                                                                3.   Ihor Kovalov –                    5,5 pkt.

                                                                                      Kategoria Senior:

                                                                  1.    Sławomir Burzyński –           5 pkt.

                                                                  2.    Bogumił Jackowski –            5 pkt.

                                                                  3.    Tadeusz Jarmołowski –         5 pkt.

                                                                                        Kategoria Kobiety:

                                                                   1.    Małgorzata Zalewska –        5 pkt.

                                                                   2.    Marcelina Magalska –         3 pkt.

                                                                   3.    Kamila Wierzejska –         1,5 pkt.

                                                                                        Kategoria Junior Starszy:

                                                                   1.    Stanisław Wąs –                4,5 pkt.

                                                                   2.    Jakub Kosiewicz –               4 pkt.

                                                                   3.    Stanisław Koryś –             3,5 pkt.

                                                                                        Kategoria Junior Młodszy:

      1.   Marcelina Migalska –          3 pkt.

Relacja:    Lech  Kępiński,   Legionowo 09. 09. 2023 r.