Informacje o projekcie

By 20 października 202219 lutego, 2024Aktualności, Serocczanie 60+

Projekt „Seroccy Seniorzy budują Strategię” finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Celem projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” jest stworzenie spójnej Strategii działań Miasta i Gminy Serock na rzecz seniorów 60+ na lata 2023-2027, wypracowanej wspólnie ze starszymi mieszkankami i mieszkańcami Miasta i Gminy Serock i przyjętej do realizacji przez Radę Miasta i Gminy. Projekt ma na celu umocnienie postrzegania serockich seniorów/ek nie tylko przez pryzmat konieczności zabezpieczenia usług opiekuńczych, ale jako grupy mieszkańców pełnej potencjału społecznego, kulturalnego i rozwojowego.

Projekt prowadzi do skoordynowania działań prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Serock adresowanych do grupy seniorów, które byłyby odpowiedzią na potrzeby tej grupy, wypracowane przez samych zainteresowanych w procesie partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych.

#AktywniObywateleDotacje