Kawiarenki konsultacyjne

By 10 stycznia 202216 lutego, 2022Legionowianie60

5 stycznia 2022 roku w siedzibie SPP Nadzieja odbyły się kawiarenki konsultacyjne. Celem Zogniskowanych Wywiadów Grupowych pod umowną nazwą „Kawiarenki konsultacyjne” była ocena postrzegania
przez seniorów ich własnych obszarów funkcjonowania związanych ze zdrowiem, edukacją i kulturą oraz aktywnością obywatelską.

W wywiadach FGI zorganizowanych w dniu 5 stycznia 2022 roku wzięło udział 29 legionowskich seniorów.

W ramach „Kawiarenek” przeprowadzono trzy grupy dyskusyjne, każda poświęcona jednemu z wymienionych poniżej  zagadnień.

W grupie dyskusyjnej Zdrowie i rekreacja wzięło udział 10 osób. Spotkanie prowadziła  P. Dorota Wróbel-Górecka.

W grupie  dyskusyjnej Edukacja i kultura wzięło udział 8 osób. Spotkanie prowadziła  P. Zenona Bańkowska.

W grupie  dyskusyjnej Aktywność obywatelska wzięło udział 10 osób. Spotkanie prowadziła P. Renata Gorzelak.