Kolejne konsultacje w kawiarenkach

Dnia 17 stycznia 2023 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.

W spotkaniu licznie udział wzięli seniorzy z Miasta i Gminy Serock, kierownik projektu dr Roman Biskupski oraz zespół projektowy. Po przywitaniu i przypomnieniu założeń projektu, seniorzy uczestniczyli w kawiarenkach konsultacyjnych w podziale na tematy: zdrowie i rekreacja, edukacja i kultura, sfera obywatelska.