Kolejne spotkanie zespołów eksperckich

12 kwietnia w siedzibie SPP „Nadzieja” w Legionowie odbyło się spotkanie zespołów eksperckich, zorganizowane w ramach realizacji projektu „Legionowianie 60+ Wirtualnie Współtworzą Strategię Senioralną 2022-2026” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Podczas spotkania zaprezentowany został opracowany projekt „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2022-2026” oraz omawiany był dalszy etap prac w projekcie.