Konferencja w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię”


28 lutego w Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35 w Serocku odbyła się konferencja w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.
Podczas konferencji zaprezentowane zostały wyniki diagnozy oraz rekomendacje.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, kierownik projektu dr Roman Biskupski, koordynator przygotowywania strategii dr Rafał Florczyk, koordynatorzy sfer tematycznych Dorota Wróbel-Górecka, Izabela Dyakowska, Piotr Kowalczyk oraz goście.
Konferencję rozpoczął Piotr Kowalczyk, który przywitał obecnych i wprowadził do tematyki spotkania. Następnie głos zabrał dr Roman Biskupski, który opowiedział o założeniach projektu. Głos zabrał także burmistrz Serocka.

Po części wprowadzającej dr Rafał Florczyk zaprezentował: założenia diagnozy, wyniki ankiety z mieszkańcami, ankiety z instytucjami, założenia kawiarenek konsultacyjnych i spacerów diagnostycznych oraz ich wyniki ze sfery obywatelskiej. Kolejno wyniki sfery edukacja i kultura zaprezentowała Izabela Dyakowska. Ostatnią sferę – zdrowie i rekreacja oraz wnioski podsumowujące i rekomendacje omówiła Dorota Wróbel-Górecka. Po prezentacji nastąpiła dyskusja nt. omawianych zagadnień.