Konsultacje w Zegrzu już za nami

By 22 czerwca 202319 lutego, 2024Aktualności, Serocczanie 60+

21 czerwca odbyły się kolejne warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami gminy Serock. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Parafii Garnizonowej  w Zegrzu spotkaliśmy się w budynku świetlicy parafialnej. Podczas warsztatów omawialiśmy zapisy proponowanej Strategii senioralnej Miasta i Gminy Serock, w zakresie trzech sektorów: zdrowia i rekreacji, edukacji i kultury oraz strefy obywatelskiej. Uczestnicy dyskontowali o prezentowanym projekcie, następnie wypełniali ankiety, wnosząc swoje uwagi.

Spotkanie wieńczyło kolejny etap konsultacji serockiej Strategii Senioralnej.

Przedstawiony na warsztatach projekt serockiego programu Serocczanie 60+ Strategia 2023-2027 jest podstawowym, średniookresowym dokumentem określającym odpowiednią koordynację działań, która jest niezbędna, aby osiągać zakładane cele w sposób efektywny oraz zapewnić seniorom wysoką jakość życia i podtrzymać ich aktywność w różnych dziedzinach obszaru działań.

Konsultacje społeczne poprzedzają podjęcie przez Radę Miejską strategii, która następnie ma być wdrożona w życie.

#AktywniObywateleDotacje