Nasi eksperci w działaniu

By 19 stycznia 20233 lutego, 2023Aktualności, Serocczanie 60+

Zespoły eksperckie już pracują nad strategią w trzech obszarach tematycznych.

Na potrzeby projektu pn. Seroccy Seniorzy budują Strategię” powołano zespoły eksperckie pracujące w trzech obszarach tematycznych: zdrowie i rekreacja, sfera obywatelska, edukacja i kultura.

W skład każdego z nich wchodzą koordynator ds. strategii, koordynator danego zespołu tematycznego oraz dwóch ekspertów znających problemy z dziedziny polityki senioralnej, potrzeb osób niepełnosprawnych, polityki społecznej, prawa oraz zagadnień antydyskryminacyjnych.

Prace wystartowały w styczniu i potrwają trzy miesiące, a ich owocem będzie powstanie wstępnej wersji Strategii – materiału wyjściowego, który przedłożony zostanie do konsultacji.