Pierwsze spotkanie zespołów eksperckich

By 2 lutego 20227 lutego, 2022Legionowianie60

Dnia 31.01.2022 r. o godz. 14:00 poprzez aplikację Zoom odbyło się pierwsze spotkanie zespołów eksperckich zorganizowane w ramach realizacji projektu „Legionowianie 60+ Wirtualnie Współtworzą Strategię Senioralną 2022-2026”.

W spotkaniu udział wzięli: dr Roman Biskupski – kierownik projektu, Rafał Florczyk – koordynator przygotowania strategii, Dorota Wróbel-Górecka, Renata Gorzelak, Zenona Bańkowska – koordynatorki zespołów tematycznych oraz zaproszone ekspertki.

Spotkanie rozpoczął dr Roman Biskupski, który przywitał obecnych i poinformował o założeniach projektu oraz źródle jego finansowania.

Następnie głos zabrał koordynator przygotowania strategii – p. Rafał Florczyk, który omówił założenia procesu powstawania dokumentu, proponowaną strukturę strategii i najważniejsze aspekty poszczególnych jej rozdziałów.

Koordynatorki grup tematycznych przedstawiły przebieg i wyniki wirtualnych spacerów diagnostycznych oraz kawiarenek konsultacyjnych. P. Dorota Wróbel-Górecka przedstawiła wyniki dla tematu „zdrowie i rekreacja”, p. Renata Gorzelak dla sfery „aktywności obywatelskiej” oraz p. Zenona Bańkowska dla obszaru „edukacja i kultura”.

Następnie p. Rafał Florczyk przedstawił planowany harmonogram prac z podziałem na poszczególne spotkania robocze.