Prace nad Strategią – zestawienie uwag

Szanowni Państwo, w związku z zakończonym procesem konsultacji projektu strategii, zamieszczamy zestawienie złożonych uwag.

Dokument