Serocka konferencja

By 25 kwietnia 202319 lutego, 2024Aktualności, Serocczanie 60+

Za nami spotkanie inaugurujące proces konsultacji zapisów Strategii Senioralnej Miasta i Gminy Serock, podczas którego zaprezentowano prace projektu „Serocczanie 60+. Seroccy Seniorzy budują Strategię”.

24 kwietnia 2023 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35 w Serocku odbyła się konferencja w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Podczas konferencji, w ramach konsultacji, zaprezentowane zostały zapisy projektu dokumentu „Serocczanie 60+. Strategia 2023-2027”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. kierownik projektu dr Roman Biskupski, koordynator przygotowywania strategii dr Rafał Florczyk, koordynatorzy sfer tematycznych Dorota Wróbel-Górecka, Izabela Dyakowska, Piotr Kowalczyk oraz inni goście.

Konferencję rozpoczął Piotr Kowalczyk, który przywitał obecnych i wprowadził do tematyki spotkania. Następnie głos zabrał dr Roman Biskupski, który opowiedział o przebiegu prac w projekcie.

Po części wprowadzającej dr Rafał Florczyk zaprezentował: etapy pracy nad strategią ze szczególnym uwzględnieniem procesu powstawania dokumentu w okresie styczeń-marzec, strukturę dokumentu wraz z przybliżeniem poszczególnych rozdziałów, cel główny, wizję i misję. Kolejno koordynatorzy sfer przedstawili cele i działania: sferę zdrowie i rekreacja omówiła Dorota Wróbel-Górecka, edukacja i kultura – Izabela Dyakowska, sfera obywatelska – Piotr Kowalczyk. Na koniec o procesie konsultacji opowiedział dr Rafał Florczyk.

Pod koniec wydarzenia, w kuluarach, uczestnicy mieli możliwość zgłaszania uwag do koordynatorów.

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy projekt dokumentu strategii „Serocczanie 60+. Strategia 2023-2027”.  STRATEGIA

Konsultacje strategii potrwają do 30 czerwca.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza uwag załączonego tutaj. 

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres e-mail: spp-nadzieja@wp.pl, lub w wersji papierowej złożyć w siedzibie SPP Nadzieja przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3.

Państwa uwagi i sugestie będą dla nas bardzo cenne.

#AktywniObywateleDotacje