Strategia została opracowana w ramach projektu „Nasielscy seniorzy 60+ współtworzą senioralną strategię działań miasta”, który był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Norwegia, Islandia i Liechtenstein utworzyły Fundusz EOG w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wsparcie finansowe przekazywane jest w jako bezzwrotna pomoc piętnastu państwom członkowskim Unii Europejskiej z Europy Środkowej i Południowej.

Projekt „Nasielszczanie 60+ współtworzą senioralną strategię działań Miasta” był realizowany w okresie 01.10.2014 – 31.10.2015.

W pierwszym etapie dokonano analizy sytuacji seniorów w Nasielsku.
W tym celu przeprowadzona została diagnoza potrzeb starszych mieszkańców miasta. Badanie składało się z trzech etapów:

  • badania ankietowe (analiza ilościowa),
  • spacer badawczy (analiza jakościowa),
  • kawiarenki konsultacyjne (analiza jakościowa)

Z analizy zebranych materiałów po badaniach diagnostycznych opracowany został Raport wraz z rekomendacjami, który był wyjściowym materiałem do prac nad Strategią. W dniu 4 lutego 2015 roku na spotkaniu w Nasielskim Ośrodku Kultury przedstawiono wypracowane rekomendacje władzom Nasielska i Radnym Rady Miasta oraz reprezentacji seniorów i seniorek, przedstawicieli senioralnych NGO, jednostek organizacyjnych. W następnym etapie prac nad strategią powołane zostały trzy zespoły tematyczne:

  • zdrowie i rekreacja,
  • sfery obywatelskiej,
  • edukacji i kultury

W skład każdego zespołu wchodzi pięciu ekspertów, w tym w wieku 60+, wśród których znalazły się osoby znające problemy z dziedziny polityki senioralnej, potrzeb osób niepełnosprawnych, polityki społecznej, zdrowia, profilaktyki i rekreacji. Pracę każdego zespołu koordynował/moderował koordynator zespołu tematycznego. Nad pracą wszystkich zespołów czuwała koordynator ds. strategii.

Zespoły pracowały w okresie od stycznia do kwietnia 2015r., czego efektem było opracowanie wstępnej wersji Strategii jako materiału wyjściowego do konsultacji z interesariuszami.

W miesiącach od maja do lipca 2015r. trwały konsultacje wstępnej wersji Strategii. Przeprowadzono 12 warsztatów konsultacyjnych, na których wyodrębniono trzy główne cele takie jak:
zwiększenie dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy Nasielsk w wieku 60+, zwiększenie udziału w kulturze nasielskich Seniorów, umożliwienie seniorom/kom działań w sferze obywatelskiej.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab