Strategia zaopiniowana jednogłośnie

Na posiedzeniu wspólnym stałych komisji Rady Miejskiej w Serocku (25 września 2023 r.), po ok. 40 minutowej dyskusji, wszyscy obecni radni, zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Senioralnej na lata 2023-2027 – Serocczanie 60+. W dyskusji obok radnych wzięli udział m.in. Artur Borkowski – burmistrz Miasta i Gminy Serock, Rafał Florczyk – koordynator przygotowania strategii oraz Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Seniorów w Serocku. Na komisji obecni byli także inni przedstawiciele rady seniorów.