Władze Legionowskiego Klubu Amazonek

Jadwiga Szuba – przewodnicząca

Marianna Trojanowska – z-ca przewodniczącej

Ewa Maksimiuk – skarbnik

Danuta Księżak – członek zarządu