Za nami pierwsze warsztaty konsultacyjne

14 czerwca odbyły się pierwsze warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami gminy Serock.

W gościnnych progach OSP w Stanisławowie Zegrzyńskim omawialiśmy zapisy proponowanej Strategii Senioralnej Miasta i Gminy Serock.

Mieszkańcy konsultowali zapisy dotyczące trzech obszarów: zdrowia i rekreacji, edukacji i kultury oraz strefy obywatelskiej – w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów, wyznaczonych celów oraz propozycji konkretnych działań, które mają doprowadzić do ich realizacji.

Kolejne spotkanie warsztatowe już 21 czerwca o godz. 16.00 w Sali Parafialnej w Zegrzu. Zapraszamy.