Zachęcamy do zgłaszania uwag

Przypominamy, że trwa etap konsultacji projektu „Serocczanie 60+. Seroccy Seniorzy budują Strategię”, podczas których można zgłaszać uwagi do treści merytorycznych zapisów projektowanego dokumentu.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” realizuje projekt pn. „Seroccy Seniorzy budują Strategię”, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zachęcamy seniorów z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konsultacjach strategii, które potrwają do 30 czerwca.

Z treścią dokumentu zapoznać można się tutaj: STRATEGIA.

Uwagi można zgłaszać za pomocą formularza uwag załączonego tutaj. 


Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres e-mail: spp-nadzieja@wp.pl, lub w wersji papierowej złożyć w siedzibie SPP Nadzieja przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3.

W sekretariacie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, przy ul. Pułtuskiej 35, wyłożony do wglądu jest wydrukowany projekt strategii.

Państwa uwagi i sugestie będą dla nas bardzo cenne.

Projekt odpowiada na potrzebę braku skoordynowanych działań prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Serock adresowanych do grupy seniorów, które byłyby odpowiedzią na potrzeby tej grupy, wypracowane przez samych zainteresowanych w procesie partycypacji w kształtowaniu polityk lokalnych. Celem projektu jest stworzenie spójnej Strategii działań Miasta i Gminy Serock na rzecz seniorów 60+ na lata 2023-2027, wypracowanej wspólnie ze starszymi mieszkankami i mieszkańcami Miasta i Gminy Serock i przyjętej do realizacji przez Radę Miasta i Gminy. Projekt ma na celu umocnienie postrzegania serockich seniorów/ek nie tylko przez pryzmat konieczności zabezpieczenia usług opiekuńczych, ale jako grupy mieszkańców pełnej potencjału społecznego, kulturalnego i rozwojowego.