Zespoły eksperckie w działaniu

Za nami kolejne spotkanie zespołów eksperckich, które odbyło się 10 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Zespoły działają w ramach projektu „Seroccy Seniorzy budują Strategię” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy przygotowania strategii oraz eksperci. Uczestnicy dyskutowali nad propozycją wizji i misji strategii, a także omawiali analizy SWOT dla wszystkich trzech sfer tematycznych.

dav