Projekty realizowane w 2018 roku

By 14 maja 2018Projekty
  1. PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIEKU”.

 

Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

 

Okres realizacji projektu od 9 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Projekt zakłada organizację zajęć edukacyjnych dla seniorów – mieszkańców miasta Legionowo.

Celem projektu  jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna a także fizyczna  osób powyżej 60 roku życia. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji oraz podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

 

W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

–  z języka angielskiego

–  z języka niemieckiego

–  z języka rosyjskiego

–  gimnastyki rehabilitacyjnej

–  gimnastyki relaksacyjnej

–  kawiarenki internetowej

–  warsztaty rękodzieła oraz

–  warsztaty taneczne.

 

2.PROJEKT PT:,, PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ COMIESIĘCZNYCH WYJAZDÓW NA BASENY TERMALNE DO MSZCZONOWA

 

Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

 

 

Okres realizacji projektu od 17 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Głównym celem projektu jest korzystanie z możliwości kąpieli w wodach leczniczych, zachęcanie seniorów do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze sportowym, możliwość spędzania czasu wolnego w miłej atmosferze a także skorzystanie z możliwości rehabilitacji ruchowej w wodzie pod okiem instruktora.

 

 

W ramach tego zadania   jest zorganizowanie dla mieszkańców miasta Legionowo 8  wyjazdów

na baseny termalne do Mszczonowa.

 

  1. „ Prowadzenie trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.”

Projekt realizowany  w okresie od 01.01.2018r. do  31.12.2018r.

 

Projekt realizowany przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Legionowie, którego głównym celem  jest prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w rozumieniu ustawy „o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawniczej”.

 

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

1.Legionowo ul. Piłsudskiego 3

poniedziałek 13:00- 21:00

wtorek 12:00 – 20:00

środa – piątek  8:00 – 16:00

  1. Serock ul. Rynek 21

poniedziałek 10:00 – 14:00

środa 8:00 – 12:00

piątek 12:00 – 16:00

  1. Jabłonna ul. Modlińska 152

wtorek 10:00 – 14:00

czwartek 12:00 – 16:00

4.Wieliszew /Ośrodek Pomocy Społecznej/

poniedziałek 9:00 – 15:00

wtorek 8:00 – 12:00

środa 12:00 – 16:00

5.Nieporęt ul. Dworcowa 9a

czwartek 8:00 – 12:00

piątek 8:00 – 12:00