Projekty 2017

By 11 maja 2017Projekty
 1. PROJEKT PT:,, AKTYWIZACJA SENIORÓW POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH SKIEROWANYCH SZCZEGÓLNIE NA RZECZ UCZESTNIKÓW TRZECIEGO WIEKU”.

Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Okres realizacji projektu od 9 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Projekt zakłada organizację zajęć edukacyjnych dla seniorów – mieszkańców miasta Legionowo.

Celem projektu  jest aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna a także fizyczna  osób powyżej 60 roku życia. Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji oraz podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zajęcia:

–  z języka niemieckiego

–  z rosyjskiego

–  angielskiego

–  treningów pamięci

–  komputerów – kurs dla początkujących

–  kawiarenki internetowej oraz

–  gimnastyki relaksacyjnej.

2.PROJEKT PT:,, PODNOSZENIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW POPRZEZ ORGANIZACJĘ COMIESIĘCZNYCH WYJAZDÓW NA BASENY TERMALNE DO MSZCZONOWA

Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Okres realizacji projektu od 1 lutego  2017r. do 31 grudnia 2017r.

Głównym celem projektu jest korzystanie z możliwości kąpieli w wodach leczniczych, zachęcanie seniorów do udziału w imprezach i spotkaniach o charakterze sportowym, możliwość spędzania czasu wolnego w miłej atmosferze a także skorzystanie z możliwości rehabilitacji ruchowej w wodzie pod okiem instruktora.

 W ramach tego zadania   jest zorganizowanie dla mieszkańców miasta Legionowo 9  wyjazdów

na baseny termalne do Mszczonowa .

3.PROJEKT PT:,, WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ – BRYDŻ SPORTOWY- TRENING PAMIĘCI LOGICZNEGO MYŚLENIA

Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

 

 

Okres realizacji projektu od 1 lutego  2017r. do 31 grudnia 2017r. dzięki , któremu prowadzone są zajęcia oraz turnieje  z  brydża sportowego w działającym Zespole Brydża Sportowego ,,KIER” przy Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku dla osób 60+ mieszkańców miasta Legionowo.

 

 

4.Wzbogacenie życia kulturalnego Legionowa poprzez projekty artystyczne w formie wystaw, prelekcji, plenerów, koncertów, pokazów, konkursów, festiwali, spektakli i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i artystycznym

 Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Okres realizacji projektu   03.04.2017r. do 06.10.2017r.

Głównym założeniem  zadania publicznego jest zorganizowanie na terenie Gminy Legionowo

w 2017roku pięciu pikników sąsiedzkich  pod  hasłem: „Jak dobrze mieć/poznać swojego sąsiada”. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

– maj 2017r.         – Bukowiec,

– czerwiec 2017r. – Osiedle Piaski,

– lipiec 2017r.       – III Parcela Osiedle Młodych,

– sierpień 2017r.  – Legionowo Przystanek,

– wrzesień 2017r. – Osiedle Jagiellońska i Osiedle Batorego.

W ramach spotkań sąsiedzkich przewidujemy zabawy i gry  dla dzieci , wspólne ognisko, turnieje szachowe, brydżowe dla dorosłych, prezentację własnych wypieków, wspólne zdjęcia, występy taneczne, muzyczne

i wspólne zabawy.

Spotkania sąsiedzkie pozwolą na przełamanie pewnych stereotypów i bliższe poznanie osób ze swojego otoczenia. Podejmowana przez nas inicjatywa jest formą wsparcia samopomocy sąsiedzkiej.

 

 

 1. Projekt pt: ,,Aktywizacja społeczna seniorów poprzez wspieranie działalności kulturalnej, turystycznej i środowiskowej.

 

Projekt jest

współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Legionowo

Okres realizacji projektu   25.04.2017r. do 31.12.2017r.

Głównym założeniem  zadania publicznego jest zorganizowanie na terenie Gminy Legionowo zajęć rekreacyjno- sportowych ,, Nordic Walking dla seniora”. Zadanie skierowane jest do starszych mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo, którzy pomimo swojego wieku nadal chcą być sprawni fizycznie, potrzebują kontaktu z innymi ludźmi i szukają sposobu na ciekawe, aktywne zagospodarowanie swojego wolego czasu. 

Zakończone projekty

 

 1. „Aktywizacja seniorów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie na rzecz uczestników Uniwersytetów „ Trzeciego Wieku”.

 

Dzięki wsparciu realizacji  zadania ze środków Gminy Miejskiej Legionowo, mogliśmy zaoferować  legionowskim seniorom szeroki zakres form aktywizacji. Przede wszystkim były to zajęcia pozwalające osobom starszym pozyskać wiedzę i umiejętności adekwatne do sprawnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości takie jak nauka języków obcych (niemiecki, angielski, rosyjski) , zajęcia z nauki obsługi komputera, prozdrowotne, artystyczne a także spotkania integracyjne.

 

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2016r. do 30.11.2016r

 1. „Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację comiesięcznych wyjazdów na baseny termalne do Mszczonowa.”

Dzięki wsparciu realizacji  zadania ze środków Gminy Miejskiej Legionowo, była możliwość  zorganizowania

dla słuchaczy Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku , Legionowskiego Klubu Amazonek oraz innych zainteresowanych osób starszych mieszkańców miasta Legionowo cyklu wyjazdów do Mszczonowa i skorzystanie z zalet tamtejszych wód leczniczych.

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.

 

 1. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – brydż sportowy – trening pamięci i logicznego myślenia.

Dzięki wsparciu realizacji  zadania ze środków Gminy Miejskiej Legionowo, była możliwość prowadzenia cotygodniowych zajęć brydża sportowego dla seniorów mieszkańców Legionowa i członków klubu brydżowego KIER przy SPP NADZIEJA. Ponadto przygotowanie drużyny do udziału w zawodach brydżowych na szczeblu lokalnym i wojewódzkim oraz coroczną ogólnopolską Spartakiadę sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach.

Projekt realizowany był w okresie 03.02.2016r. do 31.12.2016r.

 

 1. Podnoszenie sprawności fizycznej seniorów poprzez organizację ćwiczeń z rehabilitacji ruchowej.”

 

Dzięki wsparciu realizacji  zadania ze środków Gminy Miejskiej Legionowo, mieliśmy możliwość poprowadzenia grupowych zajęć rehabilitacyjnych, mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania dla osób starszych: mieszkanek i mieszkańców miasta Legionowo.

 

Projekt realizowany w okresie od 01.03.2016r. do 31.12.2016r.

 

 1. „Integracja środowiska seniorów poprzez zorganizowanie legionowskich senioraliów.”

 

Projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Legionowo,  głównie polegał  na integracji środowiska legionowskich seniorów poprzez zorganizowanie V LEGIONOWSKICH SENIORALIÓW. Był to cykl wydarzeń kulturalno-integracyjnych.

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2016r. do 31.12.2016r.

 1. „Promocja i rozwój uniwersyteckiego chóru BELCANTO.”

 

Projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Legionowo, polegał na rozpowszechnieniu i rozwijaniu zajęć istniejącego już przy SPP NADZIEJA chóru BELCANTO, którego spotkania odbywały się na terenie naszego Stowarzyszenia.

 

Projekt realizowany  w okresie od 01.05.2016r. do 31.07.2016r.

Projekt realizowany  w okresie od 01.10.2016r. do 31.12.2016r.

 1. „Wspieranie nowo utworzonego Legionowskiego Centrum Wolontariatu Seniorów”.

 

 Projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Legionowo, polegał na wsparciu nowo powołanego

w dniu 27.05.2016r. Legionowskiego Centrum Wolontariatu Seniorów. Zamiarem LCWS było wykorzystanie potencjału osób starszych uczęszczających na zajęcia Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego w ramach stowarzyszenia oraz seniorów miasta Legionowo.

 

Projekt realizowany  w okresie od 09.09.2016r. do 07.12.2016r.

 1. „ Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.”

 

Projekt realizowany przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Legionowie, polegał na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w rozumieniu ustawy „o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawniczej”, w lokalizacjach wskazanych w umowie od poniedziałku do piątku.

 

Projekt realizowany  w okresie od 02.01.2016r. do  31.12.2016r.

9.,, Wydanie publikacji drukowanych oraz  tworzenie materiałów audiowizualnych i niekomercyjnych stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje, kulturę, sztukę i wydarzenia”.

Projekt realizowany przy wsparciu Urzędu Miasta Legionowo, polegał na opracowaniu i opublikowaniu Informatora Legionowskiego Seniora, który okazał się dla seniorów aktywnie spędzających swój wolny czas, doskonałą formą znalezienia wiadomości o miejscach gdzie można aktywnie wypocząć jednocześnie realizując swoje pasje.

 

Projekt realizowany  w okresie od 01.09.2016r. do  31.12.2016r.

 1. ,,Inicjatywy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”

Dzięki sfinansowaniu zadania publicznego  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego mogliśmy stworzyć i opublikować  „Informator bezpiecznego seniora”, który przyczynił się do  zwiększenia poziomu wiedzy o bezpieczeństwie na drodze wśród starszych mieszkańców Legionowa.

Projekt realizowany  w okresie od 05.12.2016r. do  31.12.2016r.

 1. ,,Wspieranie prowadzenia indywidualnych zajęć ruchowych z kinezygerontoprofilaktyki i rehabilitacji ruchowej na terenie powiatu legionowskiego”

Projekt realizowany przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Legionowie, który zakładał wspieranie indywidualnych zajęć z kinezygerontoprofilaktyki i rehabilitacji ruchowej na terenie powiatu legionowskiego.

 

Projekt realizowany  w okresie od 03.11.2016r. do  31.12.2016r.

 1. 12. „Legionowskie Centrum Wolontariatu Seniorów i Seniorek”

projekt z funduszy EOG Fundacji ,którego  celem było  utworzenie w Legionowie Centrum Wolontariatu Seniorek i Seniorów  jednego z pierwszych w Polsce.

Projekt realizowany  w okresie od 01.04.2015r. do  30.04.2016r.