Pierwszą strategię senioralną w Stowarzyszeniu NADZIEJA wypracowaliśmy w 2022 roku dla miasta Legionowa. Została ona oparta na szczegółowej analizie i konsultacjach, która rozpoczęły się już w 2021 roku i trwała do połowy 2022 roku. Ostatecznie Rada Miasta Legionowa przyjęła strategię senioralną dla miasta Legionowa na lata 2022-26 uchwałą z 30 sierpnia 2022 roku. Następna stratega senioralna została utworzona dla Miasta Serocka, a obecnie kończą się prace dla Grodziska Mazowieckiego.

Strategie senioralneStrategia senioralna Legionowianie 60+

Strategia senioralna Nasielszczanie 60+

Strategia senioralna Serocczanie 60+